Voor specialistische behandeling binnen de GGZ, supervisie en coaching

Welkom bij Praktijk Verspaandonk

Vrijgevestigde Praktijk Verspaandonk biedt psychotherapie en overige psychologische behandelingen aan adolescenten, volwassenen en ouderen. U als “client” staat centraal en de eerste kennismaking is dan ook geheel vrijblijvend voor u om te ervaren of u een klik ervaart met de therapeut en het (behandel)contact wilt voortzetten.

De praktijk biedt tevens leertherapie en supervisie diagnostiek en behandeling aan zorgprofessionals. Indien u als psycholoog schematherapeut wilt worden, of als vaktherapeut ingeschreven wilt worden in het register schematherapie kunt u bij deze praktijk supervisie volgen. Ook voor senior schematherapeuten die supervisor willen worden, wordt supervisie aangeboden om de registratie te behalen. Neem contact op voor meer informatie.

Over mij

Ik ben Joost Verspaandonk, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ik hecht veel waarde aan een goede werkrelatie. Openheid, empathie, veiligheid en een persoonlijke benadering zijn belangrijke kernwaarden van waaruit ik samen met u werk aan klachtvermindering, persoonlijke en professionele groei. Indien gewenst wordt uw omgeving betrokken.

Als klinisch psycholoog en psychotherapeut sta ik ingeschreven in het BIG-register. Als supervisor schematherapie ben ik aangesloten bij het Register voor Schematherapie en lid van de volgende beroepsverenigingen: de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (de LVVP), het Netwerk Onvoldoende Lichamelijke Klachten (NOLK) en sta geregistreerd als behandelaar op www.Gevolgenmodel.nl. Ik houd mijn deskundigheid op peil middels bijscholingen, opleidingen, het bijwonen van symposia, congressen om u zo als "cliënt" het beste te kunnen bieden. Mijn professionele handelen blijf ik toetsen in intervisieverband. Middels ROM (Resource Outcome Monitoring) wordt behandelresultaat en cliënttevredenheid in de behandeling gemeten. Mijn praktijk is in 2015 gevisiteerd door de LVVP en het Kwaliteitsstatuut is goedgekeurd. Op deze manier wil ik garant staan voor kwaliteit en een professioneel hulpverleningsaanbod.